Střediskový sněm

Střediskový sněm se koná jednou za 3 roky a je na něm voleno vedení střediska a naši vyslanci na krajský a střediskový sněm.

O sněmu sepsal článek bratr Delfín:

V pátek 8. listopadu proběhl v Kamenářském domě střediskový sněm. Na něm celkem osmadvacet delegátů zvolilo vedení střediska a zástupce na krajské a celostátní sněmy. Vůdcem střediska zůstává Stanislav Šéfr (Standa), Ivanu Šonskou (Kiwi) v roli zástupce vůdce střediska střídá Sabina Cogan (Róza). Na její místo výchovné zpravodajky pak nastoupila Eva Jiřičková (Evča). Středisko budou na celorepublikovém sněmu Junáka zastupovat sestry Aneta Ječná (Anet) a Adriana Jirčáková (Copík). Dalších pět delegátů míří na krajský sněm. Tématem toho střediskového nebyla jen budoucnost turnovského střediska, ale také novinky ve skautské výchově a změny v organizaci. Kraj na sněmu zastupoval bratr Ondřej Peřina (Jerry).

fotka z průběhu sněmu