5.3.2019

Pro nováčky

V našem oddíle fungují dvě družinky holek. Pokud máte zájem přihlásit své dítě k nám do oddílu kontaktujte rádkyni příslušné družiny.

Věkově máme družiny v 2-3. třídě (Koaly) a 4-7. třídě (Borůvky). Informace o nich naleznete v sekci družiny.

Skautský slovníček pojmů:

Kdo je to vůdce? Hlavní vedoucí celého oddílu.

Co je to oddíl? Různě početná skupina vedoucích a dětí (náš oddíl má přibližně 30 členek). Z této skupině děláme různé výlety, akce a tábory (občas se k nám připojuje i spřátelený chlapecký oddíl)

Co je to družina? skupina většinou 6-12 dětí podobného věku, která se schází jednou týdně. Družinu vedou rádkyně.

Kdo jsou to rádkyně? Holky ve věku kolem 15 let, které chystají program pro své družiny na pravidelné schůzky. Také pomáhají zajišťovat výlety, víkendovky a další akce.

Co je to víkendovka? Akce, kdy jedeme na celý víkend na výlet s přespáním, většinou mimo Turnov do kluboven jiných skautských oddílů.

Co je to středisko? Je nadřazené oddílu. Pomáhá oddílům při organizačních i dalších záležitostech. Zajišťuje některé větší akce pro své členy. V Turnovském středisku Štika Turnov je přibližně 350 členů v devíti oddílech.