18.1.2018

Naše klubovna

Klubovna se nachází na „Ostrově“, kde má naše skautské středisko Štika všechny své klubovny. Vchod do naší klubovny je vepředu. Když přijdete, jsou to dveře přímo proti Vám (nikam nezabočujte).

V létě 2019 proběhla oprava klubovny

V srpnu 2019 jsme spolu s oddílem PAVIÁNI uspořádali akci “oprava kluboven”, která byla pojata, jako příměstský tábor pro naše členy. S dětmi jsme se scházeli 5 dní a bez dětí ještě dalších 7. V rámci této velké opravy se nám podařilo:

  • položit novou podlahu v klubovně DOST
  • vymalovat obě klubovny
  • oškrábat a nově natřít všechna okna
  • zbrousit obě podlahy
  • nalakovat obě podlahy
  • vytrhat/zbrousit staré latě
  • natřít nové latě
  • zbrousit a následně přelakovat nábytek, který jsme nezvládli zbrousit při předchozích brigádách
  • také jsme zvládli udělat práce pro středisko – posekat Ostrov, vyčistit okapy, vysbírat odpadky, srovnat dřevo u ohniště, vysbírat šišky,…

No a jak se vám líbí výsledek?