18.1.2018

Naše klubovna

Klubovna se nachází na „Ostrově“, kde má naše skautské středisko Štika všechny své klubovny. Vchod do naší klubovny je vepředu. Když přijdete, jsou to dveře přímo proti Vám (nikam nezabočujte).